1 100 жалби на граждани провери НАП Варна 45% от жалбите са от работещи и са за това, че работодателят не им внася социалните и здравните вноски, а на някой от тях не са изплатени и трудовите възнаграждения. 35% от подадените жалби са от лица, на които не са издадени касови бонове и фактури за закупените от тях стоки. 20% са се жалвали в НАП Варна, че хазяите не им издават документ при заплащане на наема.

По всички жалби инспекторите по приходите са предприели действия и са извършили проверки. За установяването на посочените в някой от жалбите обстоятелства екипи от „Оперативни проверки” при НАП Варна са извършили по две и повече проверки. Всички жалбоподатели са уведомени писмено за предприетите действия, освен тези, които не са посочили адрес за кореспонденция.

Общият брой на съставените актове за административно нарушение по сигнали на граждани са 528. 300 от тях са за неиздаване на документ при продажбата. За нарушение на КСО – невнасяне на социални и здравни осигуровки са съставени 183 акта. 45 акта са съставени за неподадени декларации за регистриране по ДДС, невнесен ДДС и нарушения на Закона за счетоводство.

От НАП Варна напомнят на лицата, които подават жалби в териториалната дирекция за нарушения на данъчното и осигурителното законодателство, да посочват своите имена и адрес за кореспонденция, за да бъдат извършени проверки по тях. При подадени анонимни сигнали инспекторите по приходите не извършват проверки.

Сигнали за нарушения на данъчното и осигурителното законодателство могат да се подават в териториалната дирекция, а така също и чрез Информационния център на НАП на телефон 0700 18 700.

 

Днес+