Парите ще бъдат изплатени с декемврийските пенсии

Парите ще бъдат изплатени с декемврийските пенсии

1 276 200 пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за месец декември. Допълнителната сума към пенсията е в размер на 40 лева и ще се изплаща на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за месец декември е в размер до 363,00 лева включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2020 година, реши на свое заседание Министерски съвет.

За изплащането на добавките към пенсиите за Коледа правителството ще отпусне допълнителни 51 048 700 лева лева по бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.