SAM_0027

SAM_0027

10 млн. лв. превръщат Черноморец в рибарски център "Рибарство и аквакултури" д-р Драгомир Господинов подписаха договор за бъзвъзмездна помощ за изпълнение на проект "Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище град Черноморец". Проектът ще се изпълнява по Оперативна програма "Рибарство и аквакултури" 2007-2013 г. и е стойността 9 512 560.38 лева. Проектните дейности ще се осъществят за срок от две години.

Разширението, модернизацията, реконструкцията на пристанището и изграждането на модерно място за първа продажба на риба е основната цел на проекта за пристанището в Черноморец. С реализирането му ще бъдат извършени рехабилитационни мероприятия на съществуващите и действащи, изградени преди години съоръжения за приставане на рибарски лодки и малки плавателни съдове в района на съществуващия пристан "Черноморец".

Официалната презентация на най-новия спечелен проект на община Созопол ще бъде направена утре, 19 юли от 11.00 ч. в сградата на Общински съвет - Созопол.