Ptici3

Ptici3

120 птици се настаниха в езерата край Бургас

и много големи числености на различни видове патици, потапници и лебеди. След като първо се настаниха в зимовищата си по река Дунав и край бургаските езера се появиха първите големи белочели гъски и планински потапници.

Това показват резултатите от редовния мониторинг на дивия свят на езерата на Бургас.

Типичните северни видове са се настанили в езерата, което може да означава само, че зимата наближава. Дори появилите се преди две седмици 22 тръноопашати потапници във Вая са станали много повече. Броят им достигна 280 екземпляра, което е много по-близо до онази численост, която сме свикнали да наблюдаваме през зимата в езерото.

Въпреки наближаващата зима в Бургас е все още топло. Това е причина единични екземпляри блестящи ибиси, бели лопатарки, малки бели и гривести чапли да отказват да поемат на юг и са останали да се хранят в езерата около нас.

Неочаквано за специалистите, които следят промяната във видовия състав на птици и тяхната численост във водите на града, малките корморани са променили местата, където остават да нощуват през зимата. В началото на ноември експерти и доброволци започнаха да проверяват нощувките на малките корморани. Оказва се, обаче, че и на двете известни места не са кацнали над 1 400 птици, които са установени в полет от една точка на броене. Малките корморани са полетели към новото си място за пренощуване, което остава неизвестно за сега на орнитолозите. Те се надяват при следващото наблюдение да установят точното място за нощувка на кормораните.