Kontrol

Kontrol

227 проверки извършиха служители по здравния контрол във Варна

14 от тях са във връзка със забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години. По отношение на спазването на забраната за допускане на тютюнопушене в закритите обществени места, включително обществения транспорт и закритите работни места служители при РЗИ-Варна са извършили общо 163 проверки.

Проверени са и кухненски блокове по отношение на меню и продуктови набори.

Съставен е един акт, няма издадени предписания.

Днес+