obshtinavarna

obshtinavarna

250 петокласници мерят сили в безопасни игри

"Ваканция, здравей! Да играем безопасно!". То ще се проведе утре, 8-и юни от 10.00 часа в зала "Пленарна", Община Варна". Организатори на събитието са дирекция "Превенции", Община Варна, Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОКБППМН) и Областна дирекция на МВР (ОД на МВР) – Варна.