Ще направим обучението на нашите ученици незабравимо, каза Виктор Григоров

Ще направим обучението на нашите ученици незабравимо, каза Виктор Григоров

29 ученици от паралелката "Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове" в бургаското СУ "Иван Вазов" се подготвят усилено за бъдещата си професия. Те са от първия випуск, който бе приет в иновативната специалност, която е единствена по рода си в Бургас и областта, за учебната 2018/2019 година. "Изключително мотивирани са и 15 деца от тази паралелка посещават редовно клуба "Млад биолог", каза директорът на гимназията Виктор Григоров. Те изучават разширено английски език, биология, химия и им предстои изучаването на долекарска помощ, лечебен масаж, ортопедия, фармакология, видове заболявания, латински език с медицинска терминология, организация и функциониране на СПА-центрове, специализирана техника и много други. В програмата им е заложен и четиригодишен курс на изучаване на немски език. И това не е случайно.

Техни учители са доказани специалисти от Бургас - медицински сестри и лекари, както и преподаватели от Медицинския факултет на университет "Проф. д-р Асен Златаров". Учениците ще провеждат своята производствена практика в Специализираната болница за рехабилитация "Бургаски минерални бани" ЕАД. В бъдеще на най-добрите ученици ще бъде предложена практика в Германия. Училището работи по проект "Еразъм плюс К1" с аналогично училище в Берлин, Германия,и кандидатства по нов проект с училище по рехабилитация и терапия в град Клайпеда, Литва. "Надяваме се да успеем, защото това ще ни даде възможност да се запознаем с чуждия опит и да изпратим там на практика наши ученици", допълни директорът на гимназията.

През учебната 2019/2020 година СУ "Иван Вазов" отново ще предложи на кандидат-гимназистите, след завършен 7-ми клас, една паралелка от 26 ученика по специалността "Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове". "Гарантираме позитивна учебна среда и завишени отговорности от страна на персонала и ръководството на гимназията. Ще се постараем нашите новоприети ученици да се почувстват специални и обгрижвани. Работим с подкрепата на работодателите и гарантираме успешна реализация на пазара на труда. Ще направим обучението на нашите ученици незабравимо", каза Виктор Григоров.

Обновеният педагогически персонал на СУ "Иван Вазов" е изключително мотивиран и всеотдаен в работата си. Учителите и ръководството на гимназията се обединиха около идеята да направят училище иновативно. В тази връзка са подадени документи чрез платформата за иновативни училища. Същността на иновацията се състои в това да бъде предложена една общообразователна паралелка, след завършване на 10-ти клас във втора гимназиална степен професионално образование по утвърдената в училище специалност и придобиване на 2-ра професионално-квалификационна степен.

„С подкрепата на работодателите - специализираните болници по рехабилитация и терапия в област Бургас ще кандидатстваме по проект на Министерството на образованието и науката за „Модернизиране на материалната база в професионалните училища”. Предстои ни изграждане на кабинет по биология и химия, по Спешна медицинска помощ и по СПА-и уелнес процедури и лечебен масаж, където ще се провежда и учебната ни практика. За да спечели проекта гимназията, трябва да представи договор с работодатели, които ще участват със собствени средства за реализацията му“, допълни директорът на СУ „Иван Вазов“.

Галерия