29 заведения на Северния плаж в Бургас

По предписание на община Бургас концесионерът предложи нова схема, в която фигурират 29 обекта, от които 4 в момента са незаети.

 

10 от обектите са в съответствие с одобрената схема и указанията на МРРБ. 13 обекта са с административно производство по чл. 57-а от ЗУТ и трябва да отворят своите търговски зали. Изискване на община Бургас, подкрепено от сътоветните текстове в нормативната база е на плажа да няма търговски зали от затворен тип.

За два обекта – "Сърф училище" и "Барбекю", предстои възлагане на поръчка за премахване. Сърф училището вече ще се помещава в Графичната база. Предвидено е и място на самия плаж за почитателите на този спорт.

За 9 от обектите са дадени предписания, в срок до 30 май да бъдат премахнати покривите на търговските зали.

Общинска администрация ще изпълни всички предвидени мерки, за да са доволни най-напред бургазлии и гостите на града, а след това и търговците, много от които не са съгласни с новото статукво.

Снимка Етелка Пирева