3000 имигранти живеят в Бургас и региона

 

Гражданите на други страни, които пребивават в морския град могат да се възползват от информационната кампания, която се организира от Информационният център за интеграция на имигранти. То бе открит в Бургас в средата на септември и е пилотен проект, реализиран от Мисията на България на Международната организация по миграция. Проектът има за цел да помогне на чужденците да преодолеят периода на адаптация, в комуникацията им с различните институции, при намиране на работа и други.

Част от информационната кампания и вечерта на имигранстките общности, която има за цел да насърчи културния диалог между тях.