"3С СОТ" кандидатства за охраната на НОИ и ВиК Бургас за възлагане на физическа охрана и охрана чрез СОТ.

И в момента тя извършва същата дейност в НОИ по спечелен договор, който изтича.

 

Само тази година "3С СОТ" е спечелила над десет обществени поръчки в Бургас и страната. Фирмата охранява магазините от веригата "Билла" в Хасково, в Бургас и в Димитровград. Нейни служители се грижат за сигурността на децата в училищата в общините Созопол и Поморие. На фирмата разчита и Пътно управление Хасково, както и община Айтос, която е поверила на "3С СОТ" охраната на дома за стари хора, гробищния парк и други.