През 2019 г. 3 023 души са променили своя настоящ адрес от област Бургас в друго населено място на страната. Снимка Архив Черноморие-бг

През 2019 г. 3 023 души са променили своя настоящ адрес от област Бургас в друго населено място на страната. Снимка Архив Черноморие-бг

128 179 души са сменили мястото за живеене в страната през 2019 година, сочи справка на Националния осигурителен институт. От тях 45.6% са мъже и 54.4% - жени. От преселващите се в рамките на страната, за свое ново местоживеене най-голям брой са избрали област София (столица) - 19 969 (15.6%). Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област София (столица) са София - 11.1%, Благоевград - 7.2%, и Пловдив - 5.5%.

Най-малко преселили се в столицата са от областите Разград - 0.8% и Силистра - 0.8%.

През 2019 г. жителите на област Бургас, сменили своето обичайно местоживеене с друго населено място в рамките на страната са 7 675 души. От тях, 4 652 лица (60.6%) са се преселили в населено място от областта. Сред тях 2 065 (44.4%) са мъже и 2 587 (55.6%) са жени.

В границите на областта, най-голямо териториално движение има по направлението "град - град" (31.9%). По-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направленията "град - село" (28.7%), "село - град" (27.9%) и "село - село" (11.5%). При преселванията в рамките на областта най-голям е броят и относителният дял на изселените и заселените от и в община Бургас.

През 2019 г. 3 023 души са променили своя настоящ адрес от област Бургас в друго населено място на страната, а 3 432 души са променили настоящия си адрес от населено място в страната в област Бургас. От изселващите се от областта за свое ново местоживеене най-голям брой са избрали областите София (столица) (967), Варна (350), Ямбол (242), Пловдив (234) и Сливен (191). Най-голям е броят на преселилите се в област Бургас от областите София (столица) (824), Сливен (360), Варна (322), Ямбол (314) и Стара Загора (208).