4 кабелни оператори полагали кабели без разрешително

Те са започнали изграждането на тръбната мрежа без одобрени проекти и разрешителни за строеж по улица "Индустриална" и на "СКАТ ТВ" ООД – по обект "Полагане на оптичен кабел Бургас-Ветрен-Банево-Айтос".

 

Съставени са им констативни актове, заповеди за спиране на строителството и наказателни постановления. Открити са административни производства по чл. 224 от ЗУТ за спиране на строителството и са издадени указания в определен срок фирмите да внесат необходимите строителни книжа.