Средната продължителност на живота при мъжете в област Бургас е 71.7 години, докато при жените е по-висока - 78.8 години. Снимка Архив Черноморие-бг

Средната продължителност на живота при мъжете в област Бургас е 71.7 години, докато при жените е по-висока - 78.8 години. Снимка Архив Черноморие-бг

75,2 години е очаквана средна продължителност на предстоящия живот' за населението на област Бургас, изчислена за периода 2017 - 2019 г., като спрямо предходния период (2016 - 2018 г.) тя остава непроменена. Средната продължителност на живота в областта е с 0.3 години по-висока от средната за страната - 74.9 години.

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете в област Бургас е 71.7 години, докато при жените е по-висока - 78.8 години. При мъжете равнището на показателя за област Бургас е по-високо с 0.2 години от средното за страната, докато при жените е с 0.3 години по-високо.

В периода между 2011 и 2019 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Бургас е нараснала с 1.6 години. При мъжете и жените тя се е увеличила с по 1.6 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол през периодите 2010 - 2012 г. и 2011 - 2013 - 7.3 години, а най-малка през периодите 2013 - 2015 и 2014 - 2016 г. - 6.6 години в полза на жените=

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот в област Бургас по пол и периоди

   

(Възраст)

Периоди

Общо

Мъже

Жени

2009 - 2011

73.6

70.1

77.2

2010 - 2012

73.7

70.1

77.4

2011 - 2013

74.0

70.4

77.7

2012 - 2014

74.2

70.7

77.8

2013 - 2015

74.8

71.5

78.1

2014 - 2016

74.9

71.6

78.2

2015 - 2017

75.0

71.7

78.4

2016 - 2018

75.2

71.8

78.6

2017 - 2019

75.2

71.7

78.8

 
 

'Показателят за очакваната продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.