88 души останаха без паспорти заради неплатени данъци

На 75 са отнети разрешителните за притежаване и носене на огнестрелно оръжие.

 

След анализ на декларациите за доходите от НАП-Бургас са установили още, че физически лица в региона, които са получили годишни доходи над 50 000 лева са били длъжни, но не са регистрирани по ДДС. Извършени са 67 служебни регистрации по ДДС по инициатива на ТД на НАП-Бургас на такива лица. Наложени са санкции като лицата са били обложени и с неплатения данък ДДС.

От НАП напомнят, че всяко физическо лице, което е получило повече от 50 000 лева доход, различен от заплата, задължително трябва да се регистрира по ДДС в 14-дневен срок от надвишаването на сумата. В облагаемия оборот попадат хонорари, консултантски възнаграждения, доходи от наем на недвижимо имущество и други.

По инициатива на НАП-Бургас в областния център се проведоха поредица от срещи между ръководствата на различни институции, отговарящи за спазването на данъчното и осигурителното законодателство, както и за предотвратяването на различни финансови измами. Набелязани бяха конкретни мерки за по-тясно и ефективно оперативно сътрудничество както и за по-интензивен обмен на информация.

Занапред активно ще бъде използвана мярката отнемане на паспорт на лицата с големи задължения. Некоректните към фиска бизнесмени ще трябва  да погасяват задълженията си, ако желаят да изпълняват задграничните си работни ангажименти. Служители на реда ще присъстват на различни мероприятия на НАП, свързани с действия по принудително събиране на задължения.  Засилва се взаимодействието на НАП с митническите власти, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и Комисията за защита на потребителите. "Стоим твърдо зад убеждението, че  недосегаеми за закона хора не трябва да има. С действията си ще докажем на обществото, че всеки, който си позволява да укрива данъци, да не плаща мита и такси, да мами потребителите и нарушава обществения ред ще бъде принуден да отговаря за това", коментираха след срещата ръководителите на бургаските териториални дирекции на полицията, митницата, НАП, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и Комисията за защита на потребителите – Милен Димитров, Валери Стефанов, Румен Шарпов, Павлин Иванов и Николай Стойков.