Reg

Reg

90 българи и чужденци са регистрирани с европейски здравен формуляр в РЗОК-Варна за 2011г.

Със същия европейски формуляр Е 106 /S1/ се регистрират в българската здравна система всички българи, работещи и осигурявани за здраве от работодателя си в страни от Европейския съюз, съобщават от пресцентър на РЗОК – Варна.
През миналата година формуляр Е 106 /S1/ в РЗОК – Варна, са представили и са били регистрирани в българската здравна система 90 здравноосигурени лица – българи и чужденци. Най-много такива формуляри са били представени от българи, работещи в момента или работили в Германия, Норвегия, Белгия, Естония и Люксембург. 
С европейски формуляр Е 112, който позволява планово лечение в чужбина, във Варна е бил лекуван само един англичанин, показва справка в системата на РЗОК - Варна. 
Чужденци в пенсионна възраст от Европейския съюз, които ще пребивават трайно в България, и българи, придобили трудов стаж за пенсия в страни от ЕС, се регистрират в РЗОК с формуляр Е121 /S1/, за да ползват пълния пакет медицински услуги, които здравната каса поема в България. Най-много пенсионери са се регистрирали през миналата година в РЗОК – Варна, с Е 121 /S1/ от Германия, Великобритания, Гърция, Холандия и Италия, показва справка в регистъра на РЗОК – Варна. 
През миналата година РЗОК е издала 50 формуляра Е 106 на работещи българи, които са били командировани служебно от своите работодатели в страна от Европейския съюз. 38 български пенсионери са поискали да им бъде издаден формуляр Е 121, за да ползват пълния пакет медицински услуги в страна от ЕС, в която се установяват да живеят трайно. 
РЗОК напомня, че европейските формуляри, издадени в която и да е страна – член на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, не се превеждат. Всички граждани подлежат на задължително здравно осигуряване само в една европейска държава. 
При временен престой, туризъм или краткосрочно гостуване в страна от Европейския съюз всички български здравноосигурени граждани имат право на безплатна спешна и неотложна медицинска помощ след представяне на валидна Европейска здравноосигурителна карта или временно удостоверение, заместващо ЕЗОК. Гостуващите у нас чужденци от ЕС имат същите права при представяне на валидна ЕЗОК или временно удостоверение, което я замества. 

Днес+