Децата се класират в низходящ ред по брой точки. Снимка Община Варна

Децата се класират в низходящ ред по брой точки. Снимка Община Варна

913 са свободни места са обявени за целодневен прием в детските ясли във Варна за класирането на 31-ви май, съобщиха от дирекция "Здравеопазване" към Община Варна. За целта електронната система за прием ще бъде затворена за редакции и регистрации на нови заявления от 29-ти май до 31-ви май включително. На 1-ви юни 2019 година системата ще бъде отворена за редакции и регистрации. Във връзка с приетите "Правила и критерии за класиране и прием на деца в детски ясли на територията на Община Варна" при извършване на класиране регистрационният номер на заявлението вече няма значение. Децата се класират в низходящ ред по брой точки, а при равни условия се прилага функция по генериране на случайни числа. Така децата се подреждат във възходящ ред по случайно число. Класирането ще бъде обявено на 31-ви май, а срокът за потвърждаване на приетите деца е от 3-ти юни 2019 г. до 28-ми юни 2019 г. След това те ще бъдат приемани поетапно по предварително изготвен график от директора на съответната детска ясла.