92 млн. лева инвестирани в Слънчев бряг за 9 години Събранието е насрочено за 4-ти май и в дневния ред е включена точка за смяна на сегашното ръководство на Съвета на директорите. "Почти 92 млн. лева е стойността на инвестициите, направени от "Слънчев бряг" АД. В тази сума влизат средствата за ВиК мрежа, канализация, алеите, улиците и паркингите, алейното осветление, фотоволтаичната централа с паркинг и електроразпределителната мрежа. Над 44,3 млн. лева са сумите, които са платени на държавата и община Несебър за периода ноември 2001 - април 2010. В това число дивиденти, корпоративен данък, данък за общините, данък сгради, такса БО и ДДС. Това отчетоха Малина Стратиева - изпълнителен директор на АД-то и Младен Мутафчийски - председател на съвета на директорите.

Според Малина Стратиева смяната на борда  преди началото на сезона е и заради това, че в този период започва събирането на дължимите суми от длъжниците, които те не искали да плащат. "В момента "Слънчев бряг" АД дължи само около 150-200 хиляди лева, а на дружеството се дължат 2,5 млн. лева само за инфраструктурата и още 1,5 млн. лв. от неплатени вноски за продажбата на земя под хотелите", заяви Стратиева.

В тази връзка дружеството е завело 113 дела за това, че хотелиери не плащат за подръжката на инфраструктурата. Плащането не се извършвало доброволно и това довело до необходимостта от издаване на изпълнителни листи. Сегашното ръководство  е на мнение, че част от длъжниците ще се опитат да накарат новия борд да им опрости дълговете.
По отношение на продажбата на инфраструктурата на общината, Стратиева заяви, че вече има разбиране, че тя не може да й бъде отдадена безвъзмездно и всички заинтересовани са се убедили, че за алеите на комплекса трябва да се плаща. Това обаче вероятно ще стане едва през следващата година, защото сумата трябва да бъде одобрена от Общинския съвет на Несебър и да влезе в бюджета за 2011-та година.

"Вноската, която общината трябва да плаща за изкупуването на инфраструктурата, трябва да идва от курортната такса, която хотелите плащат", допълни Мутафчийски. Сега стойността й е 16 млн. лева. Стратиева и Мутафчийски смятат, че държавата трябва да има участие в дружеството и в бъдеще, тъй като само тя може да контролира дейностите в комплекса. Като пример беше посочено незаконното строителство, което може да бъде санкционирано само от ДНСК.
Двамата директори на "Слънчев бряг" АД заявиха още, че всички зелени площи, които са продадени през този почти 10-годишен период, са с клауза те да останат такива. Освен това за периода 2003-2009.та година в Източната зона на комплекса са засадени 2 280 широколистни декоротивни дървета и 95 900 храсти. Въпреки проблемите около собствеността на инфраструктурата, Стратиева заяви, че сезонът тази година ще бъде обезпечен. Тя уточни, че вече са сключени договори за подръжка на зелените площи, за почистването, за видеонаблюдението и за транспорта на територията на комплекса.Не трябва обаче да се изключва и възможността за отдаване  инфраструктурата на концессия от новото ръководство, или за продажба чрез Агенцията по приватизация.

"В момента дружеството разполага с ВиК мрежа за над 50 млн. лева, 8 паркинга в зона "Изток", терени в зона "Запад", оранжерия и перално стопанство, които са отдадени под наем", заяви Стратиева и уточни, че приключва данъчна ревизия за периода до 2009-та година и, че няма никакви притеснения относно финансовото състояние на дружеството.

Максим Момчилов