За нас е важно да предоставяме на клиентите си първокласна експертиза на достъпни цени, каза Адифе Емурла. Снимка Личен архив

За нас е важно да предоставяме на клиентите си първокласна експертиза на достъпни цени, каза Адифе Емурла. Снимка Личен архив

Адифе Емурла е завършила бургаската Търговска гимназия. Висшето си образование получава в Стопанска академия "Димитър А. Ценов" в Свищов. Успешно ръководи счетоводно-правна кантора "Интер информ консулт", която има клиенти в страната и Европа.

- Г-жо Емурла, Вие ръководите счетоводно-правна кантора с офиси в Бургас, Варна и София. Как се справяте с предизвикателствата, които наложи пандемията от COVID-19 и как това се отрази на бизнеса Ви?

- Извънредното положение и затварянето на границите изненада всички стопански субекти и предизвика шок за бизнеса в световен мащаб. Преди и да си помисля за първоначална оценка на въздействието на локдауна, за мен беше най-важно да подсигуря работна среда в съответствие с противоепидемичните мерки и да гарантирам спокойствието и сигурността на екипа, тъй като при нас началото на пандемията съвпадна с приключването на финансовата 2019 г. и трябваше да осигурим непрекъснатост на счетоводния процес. Изключително съм горда с това, че колегите се мобилизираха веднага и благодарение на отличната екипна работа, успяхме да посрещнем предизвикателствата на променената среда. А и най-радостното е, че нямахме колега с короновирусна инфекция. Връщайки се сега назад, мога да кажа, че се справихме много добре, запазихме функционалната си способност и осигурихме съответната експертиза за нашите клиенти, по-голяма част от които също успяха за наша радост да преминат успешно това изпитание.

- Завършили сте Търговската гимназия в Бургас. Това ли беше в основата на решението Ви да създадете кантората?

- След гимназията завърших висше образование по няколко специалности в Стопанска академия "Димитър А. Ценов" в град Свищов. Придобих и много ценен опит като главен счетоводител на Община Руен, като натрупаната експертиза и желанието ми да развия успешен модел на счетоводно обслужване ме насочи по естествен начин към основаването на кантора в Бургас.

- За повечето хора кантора като Вашата се занимава основно със счетоводна дейност. Вие обаче предлагате и правна консултация. Как се допълват тези две услуги?

- Финансово-счетоводните решения и юридическата експертиза са тясно свързани и тяхната интеграция е неизбежна предпоставка за предоставянето на качествена и бърза консултация и разрешаването на проблемни казуси. Мисията ни е да подготвяме клиентите си за взимане на правилните управленски решения, за да могат да запазват и увеличават стойността на бизнеса си. Счетоводната и юридическа експертизи при нас хармонизират успешно и гарантират оптималните решения. Клиентите ни са доволни и се чувстват много комфортно, когато получават от една контактна точка точната счетоводна консултация и цялата относима към казуса правна документация. 

- С какво кантората Ви се различава от останалите, които са на пазара в страната?

- Трудно ми е да посоча разликите, тъй като нямам преки наблюдения върху работата на други колеги, но ще маркирам основните принципи в нашата работа, върху които се гради успеха ни.  

Познанията и опита през годините са базова предпоставка за всяка консултантска дейност. Успоредно с това за нас е от изключителна важност да предоставяме на клиентите си първокласна експертиза на достъпни цени, като не се стремим да максимизираме приходи от отделни услуги, а да изградим лоялно партньорство. Предоставяме на клиентите ни навременна информация и настойчиво ги приканваме да взимат в срок съответни решения, и да предоставят изискуеми документи. Това е най-предизвикателната част в общуването с клиентите, тъй като те са концентрирани в техните оперативни процеси и трябва да ги фокусираме в нашата област. Не на последно място са от съществено значение и езиковите компетенции на екипа ни, което позволява на клиентите ни да получат правилната терминологична информация.

- В офисите Ви работят млади, мотивирани и отговорни хора. Как подбирате служителите и на кои техни качества залагате при избора?

- Базовото изискване към екипа ни, разбира се са професионалните компетенции на служителите, които те имат възможност, а и очаквам да доразвиват, и надграждат в наша кантора. Освен методите на традиционния подбор, опитът ме научи да се доверявам и на интуицията си, тъй като има хората, които изпитват известни неудобства, когато трябва да представят своите умения, но са блестящи експерти и ще е непростимо да не бъде оценен таланта им.

- Имате клиенти в цялата страна, в съседна Турция, в Германия, в Австрия и в други страни в Европа. Какво отличава българския Ви клиент от чуждестранния?

- Безспорно това, че той оперира в родната си страна и познава пазара, административните предизвикателства и средата много по-добре от чужденците. Българският ни клиент по-лесно търси и намира информация, комуникира на родния си език, което същевременно го прави и по-взискателен. Ние не разграничаваме клиентите си по национална принадлежност, тъй като всяко едно дружество, което обслужваме е българско юридическо лице и за всички са в сила еднакви правила. Разликите идват най-вече от езиците, на които се обменя специфичната бизнес информация.

- Хората смятат, че от счетоводни услуги се ползват само юридическите лица. Вие обаче предлагате такива услуги и за физически лица...

- Всяко данъчно задължено лице, може да намери в наше лице доверен партньор, който му предостави бърза и точна консултация. Физическите лица също са длъжни да декларират доходи от нетрудова дейност, подлежат на регистрация по ДДС при достигана на прага, както и на данъчни ревизии. Ако отчетността се неглижира, може да се получат неприятни изненади и да се съставят съответни наказателни актове. Както е прието да се казва, че на лекар и адвокат се казва цялата истина, аз бих включила в този кръг на доверие и данъчния консултант, за да може клиента да е спокоен, че ще получи правилното решение.

- Грамотен ли е счетоводно българинът и кога разбира, че правилният избор на счетоводител е важен за неговия успешен бизнес?

- Всяко обобщаващо мнение крие риск от грешки и неточности. Хората постигат успехите си, както благодарение на личните си качества, така и в резултат на сътрудничеството си с правилните партньори. Счетоводната функция няма пряка обвързаност с генерирането на приходи или доходи на данъчно задължените лица, а е свързана най-вече със запазването и увеличаването на стойността на бизнеси или личното богатство.

По правило успешните хора са грамотни, тъй като знаят как да оптимизират процесите и да не губят стойност.