Ахтопол ще има нова курортна зона Те ще бъдат използвани за обособяване на курортна зона. В проекта влизат частни и общински земи. Очаква се до два месеца предварителният проект да е готов и да започне процедура по общественото му обсъждане.

В заданието на проектантския екип е възложено да се определят 40% зони за озеленяване и обществен достъп. В момента в местността "Коросиата", която е на входа на Ахтопол откъм северната му страна, са разположени множество полуизоставени дървени бараки и бунгала на стари почивни бази, изграждани преди повече от тридесет години още по времето на социализма. Местните ги наричат "дървения град". Тук се осъществява примитивен туризъм без съвременните удобства на модерните курорти и без да се спазват каквито и да е санитарно - хигиенни изисквания.

Според кмета Петко Арнаудов с предприетата стъпка да се изработи ПУП на местността "Коросиата" общинската администрация изпълнява едно свое обещание към ахтополци, което е възможно благодарение на новия общ устройствен план. С обособяването на новата курортна зона се цели да се даде шанс на морския град да се развива като туристически център и да се открият още възможности за работа на местните хора.

Общинската администрация има амбицията цялата процедура по изработването и одобряването на плана на зоната да се извърши комплексно и по този начин да се избегнат грешките от минали години, когато се е работило без обща визия и идея за цялостно развитие.

През лятото на миналата година комисия от специалисти от общината извърши няколко проверки в почивните бази в местността "Коросиата", за да обхване нередовните платци. Тогава се установи, че много от почивните станции, за които Община Царево беше информирана по съответния ред, че няма да извършват настаняване на туристи, имат сключени договори и извършват туристическа дейност.