Бачийски ще призове колегите си в ОбС да не провалят шансовете за привличане на голям инвеститор. Снимка Лина Главинова

Бачийски ще призове колегите си в ОбС да не провалят шансовете за привличане на голям инвеститор. Снимка Лина Главинова

Проектът на Община Бургас за Подробен устройствен план на бившето военно летище край бургаското село Равнец нарушава решение на Министерски съвет. Това алармира в писмо, изпратено до медиите, общинският съветник от Средна европейска класа Константин Бачийски.

Кметът на Бургас Димитър Николов е входирал докладна записка в Общинския съвет относно одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП–ПРЗ) за ПИ с идентификатор 61145.80.9 по КККР на село Равнец, Община Бургас и ПУП – Парцеларни планове за утвърждаване на трасета за елементи на техническата инфраструктура. Целта е да бъде изградена Индустриална зона там.

Със свое решение от 26-ти януари 2017 година Министерски съвет прехвърли безвъзмездно имота на Община Бургас. Той е с с площ от 3524038.45 кв. и представлява специален терен – летище на военните сили.

"Бургас може да изгуби едно от ключовите си предимства пред  инвеститори от цял свят.  Това ще се случи, ако на предстоящата сесия на Общинския съвет бъде гласуван и приет вариантът за ПУП на общинска администрация, свързан с развитието на бившето военно летище в Равнец", прогнозира Бачийски.

На последното заседание на Правната комисия на ОбС, администрацията представи своя проект. От него става ясно, че Общината като вносител на тази докладна предвижда поредното обособяване на парцели, по примера на вече съществуващите индустриални зони. Това отнема възможността за изграждане на карго летище в Равнец, което е ключов елемент от плана "Бачийски" за привличането на инвеститори от световен мащаб.

"Нещо повече - в проекта на Общината е планирано върху пистите на бившето военно летище да бъдат обособени зелени площи и зони за спорт, а без никакво отстояние от тях, да бъдат оформени парцели за производствени сгради.

Според нормативната база за обслужване на полети „страничните ивици за безопасност" от двете страни на пистата трябва да бъдат от 60 метра до 75 метра, в зависимост от самолетите.

Премахването на пистите е икономически "автогол" и сериозно нарушение на решението на Министерски съвет, което при прехвърлянето на собствеността върху базата в Равнец постави категорично условие да бъдe запазено функционалното предназначение на летателните полета", коментира общинският съветник.

Преди седмица, Константин Бачийски представи концепцията си за развитие на старото военно летище в Равнец под формата на Свободна безмитна зона с карго летище.

Той е презентирал проекта си на икономически форуми в Санкт Петербург, Русия, Шанхай и Пекин, Китай и в Дубай. Вече има заявен интерес от китайски и турски компании за включване в проекта на Бачийски, за изграждане на карго летище със свободна безмитна зона.

Един от участниците в конкурса за концесия на "Летище София" също е изразил готовност за обсъждане на параметрите на бъдеща инвестиция.

Ако бившето военно летище се преобразува в карго летище със свободна безмитна зона, Бачийски прогнозира привличане на инвеститори от цял свят, разкриване на нови работни места, повишаване на доходите и жизнения стандарт, а Бургас ще увеличи своята конкурентност в международен мащаб. 

По този начин младите и активни хора ще имат стимул да останат в града, а част от напусналите ще се завърнат.

На предстоящата сесия съветникът ще призове колегите си от Общинския съвет, да проявят далновидност и да не унищожават шансовете на Бургас да привлече инвеститори от световен мащаб.

За целта той ще предложи да бъдат осигурени регламентираните от Закона отстояния от пистите и осигурени възможности за обслужване на полети в Равнец, съгласно изискванията на Министерски съвет.

Галерия