P5160316

P5160316

БАН прави мониторинг на езерото в Поморие

управлението на езерото, която се проведе днес в Поморие. В нея се вклюмиха експерти от БАН, кметът на община Поморие Иван Алексиев, проф. дн Евелин Монев от "Хидрология" - НИМХ, доц. д-р Оля Стоилова – научен секретар по химическите науки, доц. д-р. Севдалина Турманова  - регионален представител на БАН за област Бургас, доц. д-р Диана Рабаджиева – Институт по обща и неорганична химия, гл. ас. д-р Десислава Сопотлиева – Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, гл. ас. Пламен Иванов - Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници. На срещата присъстваха общински съветници, представители на НПО и граждани.

Идеята да се направи среща с експерти от БАН възникна по време на първото заседание на Консултативния съвет по икономическо развитие и растеж към кмета на Община Поморие. Правилната експлоатация на Поморийското солено езеро и възстановяване на неговите свойства и биологичен баланс са приоритет в управлението на езерото, което с решение на Министерски съвет е предоставено за стопанисване от Община Поморие през 2012 г. "Основната ни задача е да запазим екосистемата и всичко свързано с правилното функциониране на езерото. Лечебната кал ни дава възможност за развитие на балнеотуризъм, който ще ни осигури целогодишен туристически сезон и трябва оптимално да се възползваме от тази възможност", каза кметът Иван Алексиев.

Предстои да бъде сключено споразумение между Община Поморие и Българската академия на науките за изготвяне на периодичен мониторинг на състоянието на езерото и резултатите от човешката намеса въз основа, на който да се предприемат мерки за възстановяване и запазване на ресурсите му, включително и мерки срещу замърсяването и нерегламентирания добив на лечебна кал.