DSC_2720

DSC_2720

Без депутати от НФСБ на срещата с областния

единствените, които не уважиха поканата за среща с областния управител на Бургас Вълчо Чолаков. Това е първата официална покана, отправена от губернатора към народните избраници от Втори многомандатен избирателен район - Бургас. В залата на Областна управа дойдоха депутати от останалите парламентарно представени партии - ГЕРБ, БСП, АБВ, ДПС, ББЦ, Реформаторския блок.

На срещата, която премина при затворени за медиите врати, са били обсъждани важни инфраструктурни проекти, като довършването на разширението на пътя Бургас - Слънчев бряг, изграждането на пътен възел "Запад", строителството на нова сграда за спешната помощ в града, почистването на речните корита. Участниците в срещата са обсъдили и редица законодателни промени, свързани с правомощията на областните управители и възможностите им за опазване на държавната собственост и образованието, в това число и довършване сградата на факултета по Обществено здраве също бяха част от дневния ред.

Един от въпросите, изискващ бързо решение, е осигуряването на средства за почистване на речните корита. Всяка година комисия, назначена от областния управител, проверя проводимостта им. Последният доклад с искане на средства за превантивни дейности е от септември 2014 година, а необходимата сума на база на изработените от общините количествено стойностни сметки е близо 2 млн. лева.

В дейността си администрацията на губернатора се сблъсква с абсурдни казуси решаването, на които отнема неоправдано много време поради липсата на законови възможности за решаването им на регионално ниво. В тази връзка, за да се движат в нормални срокове искания от граждани, институции  и фирми е необходима законодателна промяна, с която местните администрации да получат по-големи правомощия за администриране и контрол. В отговор народните представители предложиха да бъде изготвено предложение за конкретни законодателни инициативи, което да бъде подкрепено от максимално широк кръг области, защото тези трудности стоят пред всички областни администрации. Чолаков се ангажира искането да тръгне от Бургас, за да се започне незабавно действие по отпадане на административните тежести. Ако това се случи областните управители ще имат и повече механизми да управляват правилно държавното имущество, което към днешна дата е в недобро състояние.

Друга тема, която срещна подкрепата на всички присъстващи, бе осигуряване на средства за довършване строителството на сградата, в която да се помещава новият факултет по Здравни грижи. Общата стойност на средствата, необходими за изграждане на сградата са около 6 млн. лева. За извършване на проектиране и започнали строителни дейности до момента са изразходвани близо 500 000 лева.

Изпълнителна и законодателна власт се обединиха и около общи действия във връзка предотвратяване на нарушенията при добива и транспортирането на дървесина, както и правилната експлоатацията на язовирите.