Бургас привлича инвеститори с икономически каталог

 

Каталогът съдържа информация за историята на града, уникалното му географско разположение и природни дадености, демографски потенциал, инфраструктура, транспорт, местни данъци и такси, индустриални зони, възможности за бизнес, туризъм, културен живот и "10 важни причини да инвестирате в Бургас".

Изданието се разпространява на хартиен носител, отпечатано на английски език. В сайта на Община Бургас www.burgas.bg е публикуван билингвистичен вариант – на български и английски език: