Учениците от гимназията успяха да реализират проект и във въртуална среда. Снимка Архив Черноморие-бг

Учениците от гимназията успяха да реализират проект и във въртуална среда. Снимка Архив Черноморие-бг

Бургаската Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, известна още като Механото, за пореден път въвежда иновативна практика, този път в условията на социална изолация и учене в дистанционна среда.

На 8-ми април, в средата на четвъртата седмица на работа в изцяло електронна среда, в ПГМЕЕ  бе проведен новаторски урок от различен характер, с който училището ни обогати своята вече тригодишна "колекция" от иновативни практики.  Урокът бе посветен на тазгодишното издание на изминалата Световна седмица на парите (периода от 23 - 27-ми март 2020), но също така и  на екипа от ученици, родители, учители и ръководство на училището ни. Този разнороден, но обединен от обща цел екип се справи много бързо, гъвкаво и с осъзната отговорност. Заедно и уверено посрещнахме предизвикателството на радикално променената среда на обучение само в рамките на един уикенд.

Идеята за този урок се роди спонтанно, в хода на професионалите, а също така и неформални лични разговори между преподавателите  г-жа Милена Иванова – класен ръководител на 8 "б" клас и учител  по  физическо възпитание и спорт и инж. Татяна Ботева - учител по препредприемачество.

Темата на урока елегантно се вписа както в тематиката на световния форум на парите и процесите, с вързани с тях, така и в спорта, като отражение на предприемачеството и негова атрактивна и успешна проява .

Проектът е иновативен, компексен и многофункционален с едновременното съчетаване на следните  компоненти:

 • Подготвен е и реализиран  като бинарен ( между двама преподавателя) с поредица от съвместни уроци  (8 на брой – 3  за всички екипи и 5 поотделно за всеки от тях);
 • Базиран е на обучение чрез проектно задание на ученици, разделени на екипи;
 • Планиран, комуникиран и осъществен в изцяло дистанционна среда чрез платформата MS TEAMS;
 • Открит за широка  публика от гости;
 • Организиран в духа на спортно състезание с излъчване на отбори – победители;

Учениците работеха в пет екипа, сформирани на случаен принцип, с цел да се даде възможност за изява на непоказани досега качества на отделните ученици. По този начин те съчетаха  индивидуаната  си работа по задачата,  умението да се прави компромис  и постигане на консенсус в името на  екипа и целта му - заемане на призовото място в  „стълбицата на шампионите“.

Заданието бе  с обща тема и рамка, правила и критерии за оценка, но с неограничена свобода в подхода, начина на изработка и интерпретиране на съдържанието и основния мотивиращ въпрос, както и в начина и формата на презентиране .

Акцентите в този проект бяха:

 • Връзката между предприемчивия дух, предприемачеството, спорта и парите;
 • Критичните събития, променящи спорта, икономиката и предприемаческите инициативи;
 • Примери за известните спортисти и предприемачи и техните действия в ситуация на „COVID -19“.
 • Преминаване от усвоените рутинни модели на икономическа и спортна активност към нови такива;
 • Необходимите условия за функциониране на пазарите и пазарната икономика в светлината на така сложилите се събития:

 

Резултатите от работата в този проект  дадоха основание да заяви, че  целите му  бяха постигнати във висока степен, а именно:

 

 • Разширяване на базовите познания, които са придобили до момента чрез самостоятелно изследване и интерпретация;
 • Обогатяване на информираността им за значението на парите и връзката им със спорта, предприемачеството  и икономиката като цяло;
 • Подобрени умения за работа в екип, работа по проекти и представяне  в дигитална среда (on line)
 • Развитие на иновативно, интегрирано  и критично мислене;
 • Подобряване на презентационните умения;

Проектът приключи с анализ на работата, степента на постигане на поставените цели и обявяване на отборите – победители (първо, второ и трето място) от жури, представено от инж. Желева - директор на ПГМЕЕ, инж. Томицина - зам. директор и лидер на „Иновационни проекти“ в училищвто, г-жа Николова – ст.учител по немски език на класа и съорганизаторите и съизпълнители на този иновативен проект.

Ето и някои от мненията на учениците, споделили своите отзиви чрез подготвените за целта формуляри  за обратна връзка.

Въпрос  1

Какво е Вашето мнение за проекта "Парите и спорта"?

 • Мартин Вълчев –„ Този проект беше доста полезен за всички ни, защото научихме много неща.“
 • Нигел Райков – „Първоначално  изобщо нямах  желание за проекта, но после реших да се стремя към победата и това ме мотивира“
 • Лев Ермохин – „Беше интересно и полезно.“
 • Максим Каменов – „Беше интересно да работим в екип и да правим презентация на тази тема.“
 • Радослав Панайотов – „Доста забавно и поучително .“
 • Любомир Лазаров– „Забавна отборна игра .“

Въпрос  2

Какви бяха Вашите притеснения в началото?

 • Александър Переклиев, Димитър Зайков, Ангел  Стоянов – „Притесненията бяха около това,  как ще се организираме“

Въпрос  3

Научихте ли нещо ново за екипната проектна работа като начин на учене (освен фактите по темата)? /Моля, опишете какво научихте от това предизвикателство!/

 • Мартин Вълчев – „Научихме, че с работата в екип се постигат много повече успехи.“
 • Нигел Райков -   „Да имаш доверие и на хора, които може би няма да се справят.“
 • Лев Ермохин –   „Не, но можах да подобря някои умения и да подновя знанията си. Наистина е интересен и хубав начин за учене .“
 • Максим, Александър Переклиев, Йоан – „Според мен този проект ни научи как да работим всички като екип по-добре. Научих, че е важна екипната работа .“
 • Ивелин Желязков – „Започнахме да се сработваме по-добре след работата по проекта.“
 • Николай Крачунов - Аз самият научих, че екипната работа е по-забавна, по-надъхваща за победа.
 • Николай Ников – Научих, че мога да работя в екип.
 • Станислав Стайков - Как да работя в екип. Как да говоря пред хора.“
 • Ангел Стоянов – работата в екип ни обединява и ни прави по-задружни.“

Въпрос  4

Обяснете подробно как Вашият екип осъществяваше комуникацията.

 • Николай Димитров - чрез Microsoft Team, защото има функция споделяне на екрана и така целият екип правеше презентацията.

Въпрос  5

Забавлявахте ли се в процеса на работата по проекта? Опишете някоя ситуация:

 • Кристиян Бъчваров - Най–забавно ми беше, когато Лев ни прати в групата снимка на разпределението на задачите и пишеше че аз съм талисмана.:)“
 • Йоан Димитров –  „Да , беше забавно докато си говорехме и обсъждахме какво да направим.“
 • Лев – „Естествено. Обсъждахме всичко. Дори си говорихме и обсъждахме другите екипи по време на тяхното презентиране.“
 • Любо – „Беше забавно да правим заедно презентацията. “

Въпрос 6

Как се чувствахте по време на открития урок?

 • Нигел Райков – „Нямах притеснения, чувствах се добре .“

Въпрос 7

Какво научихте/подобрихте за себе си след финализирането на проекта и урока?

 • Нигел Райков – „Че трябва да се занимавам повече с презентации и да се замисля повече над проектиране, програмиране и да се пробвам с редактиране на клипове. Подобрих може би социалния си контакт повече с някой от екипа ми.“
 • Лев Ермохин –  „Подобрих навиците си в презентиране и ръководене на екип. Също поднових знанията си за парите в областта на спорта.“
 • Иво Корестилов – „ Комуникацията.“
 • Любомир Лазаров, Радослав Панайотов – „Мога да работя добре в екип с моите съученици.“
 • Ивелин Желязков – „Научих че добре мога да съчинявам и представям текст по дадена тема.“
 • Николай Ников – „Еми научих за себе си, че съм по - спокоен да говоря от вкъщи, отколкото в училище.“
 • Станислав Стайков – „Как да говоря пред хора. “

С благодарност за удовлетворението, което ни донесе работата и общуването с всички участници в този проект!