Бургазлия написа научен трактат за подхождане към тоалетната

Опирайки се на научните си познания (авторът е бил главен асистент в университет "Проф. д-р Асен Златаров" до 1998 година б.а.) Денчо Михов написва първата си книга под формата на научен документ. И за да е достоверно съдържанието, той се позовава на професор Клиинботъм. "В парадигмата на телесната долница тази книга ни позволява да говорим за неща, които и престъпниците не си позволяват", каза при представянето Елица Дубарова. Тя е била и инициатор за издаването на "Въведение в маркучологията". "Книгата формално повтаря белезите на научното изследване. Очевидно тя е писана и се чете с удоволствие", допълни доц. София Ангелова. Според нея книгата, която съдържа много хумор и пародия я доближава до онези произведения в родната литература като "Чичовци" на Иван Вазов, които днес липсват. Книгата е своеобразна препратка към романа на Франсоа Рабле "Гаргантюа и Пантагрюел".

 

"Предисторията на тази книга е от началото на 1990-те години, когато бях млад асистент и ми хрумна, че мога да направя една нова наука, да я пробутам в годишника на университета. Това обаче не стана, защото го закриха за следващите седем години. Искам да поясня, че такава наука не съществува. Не търсете и в интернет данни за професор Клиинботъм, защото такъв учен не съществува", сподели авторът на книгата.

Денчо Михов получи две покани за членство - в дружество "Български писател" и в клуб "Морски таралежи". Интерес към книгата има и предстои тя да бъде издадена на немски и тиражирана в Германия.