Тези свети апостоли от 70-те били избрани за дякони със Стефан, Филип и Николай

Тези свети апостоли от 70-те били избрани за дякони със Стефан, Филип и Николай

Православната църква почита днес свети апостоли и дякони Прохор, Никанор, Тимон и Пармен.

Тези свети апостоли от 70-те били избрани за дякони със Стефан, Филип и Николай, когато в обществото вярващи възникнало някакво недоволство от начина, по който тогава били раздавани всекидневните дажби в йерусалимската църква. Там било поверено да раздават помощи на нуждаещите се. Освен това те деятелно се занимавали с проповядване на Словото Божие и почти всички умрели от мъченическа смърт. Ние разказваме за св. първомъченик Стефан (27 декември) и за свети дякон Филип (11 октомври). Дякон Николай не влиза в числото на светците.

Свети Прохор придружавал известно време апостол Павел. Сетне станал спътник на свети Йоан Богослов и с него делил и трудове, и заточение в Патмос. Свети Прохор записвал бого вдъхновените откровения, които свети Йоан Богослов получил. По-късно той бил епископ в Никодимия. Загинал е мъченически, убит от езичниците.

Свети Никанор бил убит от юдеите, когато след мъченическата смърт на архидякон Стефан започнало голямо гонение против Божията църква.

Свети Тимон бил – както се предполага – епископ в един аравийски град. Той понесъл жестоки мъки и умрял разпнат на кръст.

Свети Пармен изпълнявал вярно и усърдно повереното му служение. Завършил живота си тихо пред очите на апостолите. Някои обаче предполагат, че умрял мъченически.

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев); източник: http://www.pravoslavieto.com