DSC_5753

DSC_5753

Чистят 23-километровия канал на Атанасовско езеро

"Черноморски солници" ЕАД в рамките на проекта "Солта на живота", който се изпълнява от Българска фондация биоразнообразие, финансиран по програма "LIFE+" на Европейския съюз.

DSC_5736DSC_5746

Каналът, заедно с дигата, защитават езерото от навлизане на сладки води, които идват от водосборната област. "С почистването му се гарантира поддържането на солеността на езерото, което е с международно значение. Тук годишно се добиват 40 000 тона сол. Ефектът от ремонта на канала е гарантиране на сигурността на резервата от наводнения, това се отразява негативно на живота в езерото и на солодобива", каза Диян Томов - технолог в "Черноморски солници". Ремонтните дейности ще се осъществяват до август 2018 г. DSC_5778 Предвижда се годишно да се почистват по 4 200 линейни метра. Това включва премахване на растителността, нейното товарене и депониране, както и изграждане на черен път на дигата, почистване на коритото на канала от наноси.

Снимки Лина Главинова