От коалицията представиха извадки от ГРАО - Бургас, че и двата адреса на кандидата им са в Бургас. Снимка Архив Черноморие-бг

От коалицията представиха извадки от ГРАО - Бургас, че и двата адреса на кандидата им са в Бургас. Снимка Архив Черноморие-бг

Централната избирателна комисия отхвърли жалбата на местна коалиция "Ние, Гражданите" (ДРП "Българската пролет", БЗНС, РДП, Земеделски съюз "Ал. Стамболийски") срещу нейно решение, с което заличава кандидат-кмета им в Бургас Теодор Шейков. Причината е, че не отговаря на изискването за уседналост. Живял най-малко шест месеца преди датата на изборите по смисъла на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК означава кандидатът да има адресна регистрация, както по постоянен, така и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях е на територията на съответното населено място, където ще участва в изборите.
"От извършената проверка и представените доказателства към административната преписка се установява, че Теодор Русланов Шейков има настоящ адрес от 28.07.2000 г. до 26.08.2019 г. в Република Франция, поради което не отговаря на изискването за уседналост независимо, че има постоянен адрес на територията на град Бургас от 30.03.2011 г. Това е така, тъй като не е спазено изискването на закона да има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България най-малко през последните 6 месеца преди датата на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове – 27 октомври 2019 г. Представеното удостоверение за настоящ адрес е от 26.08.2019 г., поради което не е налице изискването да има настоящ адрес на територията на Република България най-малко шест месеца преди датата на изборите. От проверката се установява, че преди тази дата Теодор Русланов Шейков има настоящ адрес извън Република България.
Представените с жалбата доказателства – удостоверение от домоуправителя на сградата, в която живее Теодор Русланов Шейков и удостоверение от Адвокатски съвет – Бургас, не опровергават факта, че лицето няма настоящ адрес в Република България към 26 април 2019 г.
Поради горните съображения ЦИК счита, че Решение № 142-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК – Бургас е правилно, тъй като при приемането му не са нарушени изискванията на разпоредбите на Изборния кодекс", пише в решението на ЦИК. Така напрактика от ЦИК отхвърлят жалбата на коалицията и преповтарят решението си, с което заличават Теодор Шейков като кандидат за кмет и кандидат за съветник.
"Ще обжалваме решението на ЦИК пред Бургаския административен съд", каза пред "Черноморие"Ангел Божидаров - кандидат-съветник от коалиция "Ние, Гражданите".