CPZ

CPZ

ЦПЗ-то във Варна получи помещения за ползване

който работи с наркозависими по метадоновата програма към центъра ще може да ги стопанисва за срок от 10 години.

Д-р Татяна Аврамова, директор на ДКЦ "Иван Рилски" се обърна към общинските съветници с искане Центърът за психично здраве да заплаща наем на здравното заведение, тъй като към кабинетите има интерес от фирми. Тя допълни, че допреди година помещенията са били заети от лични лекари, които са заплащали за използването им.
Местните депутати одобриха и предложение за удължаване на правото на ползване на два апартамента - защитени жилища в жк "Възраждане" от деца и младежи, напускащи институции. 

Днес+