Данъчните ще следят за нарушение на студентския празник

и барове, които ще бъдат обект на внезапни проверки. Две дискотеки в Бургас ще бъдат във фокуса на т.нар. открито наблюдение в продължение на седмица. Целта е 7-дневното непрекъснато присъствие в обектите да покаже  и изведе на светло реалните обороти. При проверките в нощните и развлекателни заведения данъчните ще проследяват как се отчитат приходите от вход, същевременно ще се наблюдава и всеки касов апарат в отделните заведения. Паралелно с това ще бъде извършван контрол и по отношение осигурителното законодателство. Ще се проследява дали работещите в заведенията имат трудови договори, за какви суми се осигуряват и дали са внесени дължимите осигурителни вноски. Екипите на НАП ще извършват и сравнения на оборотите по периоди от миналата година. В случаите на съществени разминавания и наличие на нарушения ще бъде назначавана ревизия, която ще обхваща 5-годишен период назад.

 

От НАП припомнят, че анализ на риска на Агенцията е показал, че 88 на сто от всички дискотеки и развлекателни заведения в страната укриват значителна част от оборота си. Имало и случаи, в които оборотите на 100 процента били в сивия сектор. Според експертните оценки годишната загуба за фиска от неплатени данъци в тази сфера възлизали на около 12 милиона лева. Това означавало, че 120 милиона лева обороти от развлекателния сектор годишно изобщо не се отчитали.