DSC_4808

DSC_4808

Дават 6,5 млрд. евро за рибарство

липсата на проекти. За да не се повтаря ситуацията, през следващия програмен период - 2014-2020 година и за да бъдат усвоени предвидените 6,5 милиарда евро по Европейския фонд за морско дело и рибарство от страните-членки  на Европейския съюз, ще се търси съфинансиране от други структурни фондове при изграждане на нови пристанища. Това заяви евродепутатът Илияна Йотова на проведена дискусия за финансирането на отрасъла в следващия програмен период. Основните моменти при обсъждането на Европейския фонд представи зам.-председателят на Комисията по рибарство и аквакултури в ЕП Гидо Милана. На срещата присъстваха зам.-министърът на земеделието Валентина МариноваDSC_4801 и Цветанка Палазова, директор на дирекция "Европейски фонд за Рибарство" към Изпълнителна агенция "Рибарство и аквакултури", както и представители на бизнеса и рибари от региона. Евродепутатът Илияна Йотова посочи, че за първи път пари ще има не само за рибарство и аквакултури, но и за т. нар интегрирана морска политика (връзка с туризма и преработвателната промишленост). Подпомагането ще се става условно в две категории. От една страна на собственици на кораби от ЕС, които са регистрирани, като действащи най-малко 120 дни годишно през последните 2 календарни години, а от друга страна Фондът ще осигурява финансова подкрепа на заинтересованите страни и сътрудничеството между държавите-членки в проектирането и прилагането на многогодишните планове и на мерките за опазване на морските ресурси. Поради липсата на споразумение между държавите в Черно море, това предложение е изключително важно за страна като нашата. Това ще спомогне за решаване на проблема с  нелоялната конкуренция и урегулиране на взаимоотношенията между държавите. Финансирането ще даде възможност за подобряване на инфраструктурата. Ще се дооборудват съществуващите пристанища, ще бъдат изградени нови такива, както и лодкостоянки и тържища, като ще се съблюдават изискванията на ЕС за опазването на околната среда, стана ясно още по време на дискусията.