Тези отсъствия ще бъдат отчитани по уважителни причини. Снимка Архив Черноморие-бг

Тези отсъствия ще бъдат отчитани по уважителни причини. Снимка Архив Черноморие-бг

В периода от 18-ти ноември 2020 г. до 18-ти януари 2020 г. отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в детските градини и в училищата на територията на община Варна, ще бъдат допустими по желание на родителите, след писмено уведомяване на директора. Тези отсъствия ще бъдат отчитани по уважителни причини. Това гласи заповед на министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов по повод предложение на кмета на Община Варна Иван Портних прието и от областния кризисен щаб.

Контрол по изпълнението на заповедта се възлага на началника на РУО - Варна.

В зависимост от обстановката Заповедта може да бъде удължено по реда на Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование.