plaj_11

plaj_11

Децата от "Звездичка" премериха сили на плажа

децата приложиха умения за ловкост, бързина, ориентация като препятствията бяха големи и малки конуси, тунели, обръчи и други тренировъчни пособия. Паралелно скачането с чували, дърпането на въже и минаването ниско под него, пресъздаде казармена подготовка от сериозна величина. Много от татковците си признаха, че са отбивали донаборна служба, но трудно биха били равностойни на своите наследници, сред които имаше и представителки на нежния пол. Заниманията приковаха вниманието на плажуващи и спортни специалисти които посочиха за пример безплатната спортна проява и довериха, че сегашното подрастващо поколение има крещяща нужда от спорт, поднесен така, че да има забавна и обучителна цел. Малките бойци разхлаждаха страстите в почивките със стрелба по "противника" с водни пистолети. Своебразният финал се състоеше в изиграването на мачове между най- малките, средно малките и учениците от началните класове.

"За нас бе важно децата да получат истинска наслада от показаното, да обменят опит със своите съграждани и да се каляват по един достъпен и съобразен с възрастта им начин", заявиха от "Звездичка".