DSC_1331

DSC_1331

Депутати от ГЕРБ питат за избитите животни в Странджа

представители от ГЕРБ-Бургас Ивелина Василева, Димитър Бойчев и Иван Вълков. В края на мeсец септември 2013 г., във връзка с констатирано огнище на болестта шарка по овцете, в село Стоилово, община Малко Търново с цел ограничаване на разпространението на болестта бяха избити всички контактни кози и овце. На 11.10.2013 година Общински съвет Малко Търново прие Декларация срещу избиването на домашни животни. В тази връзка депутатите настояват да получат отговор на следните въпроси: Какви са предприетите мерки и действия от страна на Министерството на земеделието и храните относно:

- Осигуряване на адекватно обезщетение за собствениците на убитите животни;

- Осигуряване на безвъзмездни средства за изграждане на центрове, в които да бъдат настанявани контактни здрави животни, при налагане на карантинни мерки;

- Провеждане на засилени мерки за ветеринарно-медицинска профилактика с цел осигуряване на ефективността на системата за контрол и диагностика на заболяванията по домашните животни;

- Допускане на изключения по отношение на принципната политика на неваксиниране на домашните животни, като се има предвид, че в пограничните райони, какъвто е община Малко Търново, това може да се окаже единствения възможен изход от създалата се ситуация, която поставя под риск възможността за развитие на животновъдството в региона?

Тримата народни представители входираха и парламентарно питане до министър Греков относно цялостната политика на Министерството на земеделието и храните за подкрепа на необлагодетелствани, погранични, планински и полупланински райони.