05

05

Доброволци почистиха екозоните край Бургас кампании за почиствания, организиращи се в цялата страна, дават своите резултати и хората пазят повече природата около себе си. Доброволците посетиха екозоните Вая, Пода и защитена местност Узунгерен. Освен работата, те имаха възможността да погледат интересни видове птици в езерата, с които е известен нашия град, заради преминаващата над него птича магистрала – Виа Понтика.