DSC_1825

DSC_1825

ЕП променя регламента за превоз на отпадъци

и безопасност на храните проектодоклада за изменение на Регламент  (ЕО) № 1013/2006 относно превоза на отпадъци. Според Европейската агенция за околната среда (ЕАОС), държавите-членки  генерират над 900 млн. тона отпадъци всяка година. Търговията и износът на отпадъци в страни извън ЕС е позволен, при условие, че са спазени въведените за това ограничения и при условие, че износът се извършва в съответствие със стандарти за опазване на човешкото здраве и околната среда. Съгласно оценката на въздействието на Европейската Комисията, страните-членки са докладвали едва 400 случая на незаконен превоз на отпадъци, но според експертни анализи, нерегламентираната търговия с отпадъци варира между 20 и 50 % от общия трафик.

"Необходимо е повишаване на нивото на отговорност на страните-членки и на контролните органи, ангажирани с проблемите на незаконния трафик на отпадъци", када доц. Маруся Любчева, която е докладчик в сянка.

"Позицията на Групата на социалистите и демократите в Европейския Парламент е категорична. Нуждаем се от този регламент, за да продължим с усилията си за опазване на околната среда и предотвратяване на загубата на ценни ресурси", подчерта още българският евродепутат и поясни, че въпросът за нелегалния превоз на отпадъци е двустранен: от една страна отпадъците са "вторичен" суровинен ресурс за ЕС, а от друга страна нерегламентираният превоз крие огромни екологични рискове, наред с чисто правната страна на проблема.