Фарът на Емине става на 130 години

Честването ще бъде под патронажа на президента на Република България Георги Първанов и се организира за първи път в цялата история на фара. За отличната подготовка на мероприятието пълно съдействие на инициативния комитет са обещали Военоморските сили на Република България, както и община Несебър, на чиято територия се намира Емине.

Инициативата за основаване на  международно общество на пазачите на морските фарове в Черно,  Азовско и Каспийско море тръгна от Поморие. Още тогава стана ясно, че начинанието е получило висока международна оценка и е подкрепено от 51 държави с над 450 морски фара. За председател на инициативния комитет е избран домакинът на първата среща и кмет на община Поморие- инж. Петър Златанов. Според инж. Златанов е време да се осъзнае голямата стойност на морските фарове като туристическа атракция и да се използва пълноценно тяхната притегателна за туристите сила. За градоначалникът на Поморие те не са просто съоръжения за сигнализация, отстъпили мястото си на модерните навигационни техники и със създаването на международната общност на пазачите вярва, че отново ще дойде момент, в който фаровете ще са символ на история и романтика.

Фарът на нос Емине е открит на 15 декември 1880 г. Изграден е от френското дружество за строеж и експлоатация на фарове Collas et Michel. По българските земи дружеството издига общо седем фара, като еминският фар е построен във втория етап (1880 -1888 г.) от изграждането на мрежата от светлини по българската крайбрежна ивица.