Фирмите по ДДС декларират e-mail пред данъчните

От началото на следващата година посочването на електронен адрес за кореспонденция с НАП ще е част от изискванията за регистрация по ДДС. Промяната на електронния адрес ще се заявява пред Агенцията по вписванията или пред НАП в седемдневен срок.

 

На тези дружества, които не посочат електронен адрес за кореспонденция с НАП, може да им бъде отказана регистрация или да бъдат дерегистрирани по ЗДДС.

От 1-ви януари следващата година влизат в сила и петте териториални дирекции - Бургас, София, Пловдив, Варна, Велико Търново. Към Бургас преминават Ямбол и Сливен. Реформата не води до увеличаване на броя служители, които работят в дирекциите. Тя обаче ще доведе до промени в работата им. Така например може служители от Сливен да направят проверка на фирма в Царево.

350 фирми пък влизат в списъка на Средни данъкоплатци и осигурители. Тези фирми трябва да отговарят на поне два от критериите - да имат оборот над 4 млн. лева, над 40 служители, над 400 000 лева данъци, над 400 000 лева възстановени данъци и осигуровки.

Над 460 млн. лева са събрани от данъчните в Бургас от началото на годината до днес. Прогнозите са, че в бюджета ще влязат от 20 млн. лева до края на годината. Данъчните са събрали и над 45 млн. лева укрити данъци.

Данните бяха оповестени от новите директори на Бургаската приходна администрация - Ирена Андонова, Елена Капитанова и Румен Шарпов