Фотографи снимат птици за конкурс Това е името на фото-изложба организирана от БДЗП и Представителството на Тайван за Гърция, Кипър и България в партньорство с Националния природонаучен музей – БАН.

Изложбата ще включва 30 снимки от България и 20 снимки от Тайван. Българските фотографии ще бъдат избрани в конкурс. Крайният срок за получаване на снимките за участие в конкурса е 15 юли 2010 година. След тази дата пет членно жури в състав от български и чуждестранни фотографи, както и утвърден учен – орнитолог ще избере фотографиите, които ще вземат участие във фото-изложбата "Българи и Тайван: пътуване с птиците".

Официалното откриване на изложбата е на 29 септември 2010 година и ще продължи до 30 октомври 2010 година. В първият ден от изложението ще бъдат обявени и наградените творби, участвали в конкурса, а обявяването на наградата на публиката ще стане на 5 ноември 2010 година. Изложбата от снимки "България и Тайван: пътуване с птиците" ще бъде официално открита лично от Нейно превъзходителство посланика на Тайван г-жа Елизабет Чу.

Голямата награда за най-добра фотография е участие в "Bird Fair" в Тайван. Авторът на снимката класирана на второ място ще вземе учатие във фото-екскурзия в Източните Родопи, а със снимките на фотографа класиран  на трето място в конкурса ще бъде издаден календар за 2011 година. Фотографът, чиято снимка бъде наградена от публиката ще получи фотоапарат "Olympus".

Изложбата "Българи и Тайван: пътуване с птиците" е посветена на Международната година на биологичното разнообразие. Целта й е да привлече широката общественост към уникалното разнообразие и красота на птиците и природата и необходимостта от тяхното опазване. Снимките, които ще вземат участие в нея ще разкрият общото и различното между удивителния свят на птиците в България и Тайван и най-сериозните заплахи за тяхното оцеляване.

Повече за условията за участие в конкурса може да намерите на страницата на БДЗП в интернет на адрес: www.bspb.org.