DSC_6611

DSC_6611

Германия и Испания помагат за проект на портовете

камара Бургас и ще се изпълнява в партньорство с Федерация на работодателите в Испания и Стопански обучителен център в Германия. DSC_6643Той ще се изпълнява в продължение на 15 месеца, до 1-ви септември 2014 година и е на стойност 250 131,50 лева. В целевата група на проекта са включени работници на възраст над 50-55 години, на които им предстои да придобият право на пенсия в рамките на 10 години и работещи жени, които ползват или им предстои отпуск за бременност и раждане или отглеждат малки деца.

В рамките на проекта седем души ще бъдат включени в обмяната на практика в Испания и още толкова в Германия.