Решението е взето на днешното заседание на местния парламент във Варна. Снимка ОбС - Варна

Решението е взето на днешното заседание на местния парламент във Варна. Снимка ОбС - Варна

Хотелиерите и фирмите във Варна ще могат до 15 юли тази година да подадат коригиращи декларации за определяне на такса битови отпадъци според изразходваното количество за 2021 г. Това реши с пълно единодушие Общинският съвет по предложение на председателя Тодор Балабанов.

На предходната сесия съветниците дадоха съгласието си лицата, които в законоустановения срок до 30 ноември 2020 г. не са подали декларации, да имат възможността да го направят до 30 юни тази година. В Общинския съвет след това постъпи искане от Съюза на хотелиерите в обхвата на решението да бъдат включени и тези, които са внесли декларация, но искат корекция в данните.

Тъй като приетото на 15 юни решение все още не беше влязло в законна сила, съществува правна възможност, преди изтичане на срока за обжалване, Общинският съвет да отстрани допуснати непълноти в акта. Това се казва в мотивите на Тодор Балабанов, който предложи допълнението.

Днешното решение дава право на фирмите до 15 юли 2021 г. да внесат еднократно коригираща декларация за вида и броя на необходимите съдове, както и за периода за осъществяване на дейността. Важно уточнение е, че крайният срок за подаване на заявления за тези, които миналата година не са декларирали данни, остава 30 юни.

Заради кратките срокове Общинският съвет допусна предварително изпълнение на решението.