Залата трябва да бъде въведена в експлоатация до края на октомври. Снимка Община Варна

Залата трябва да бъде въведена в експлоатация до края на октомври. Снимка Община Варна

Нова зала за културни събития се изгражда в Първа езикова гимназия, със средства от бюджета на Община Варна и от училището, съобщиха от дирекция "Образование и младежки дейности" в Община Варна. 

Тя ще се намира на мястото на бившия хранителен блок. Проектът предвижда голяма сцена и места за около 400 души, помощни помещения, достъпна среда за хора с увреждания. Предвидено е поставяне на модерно осветление, акустична уредба и ново отопление. По план-график обектът трябва да бъде въведен в експлоатация до края на месец октомври т. г.