И в Приморско актуализират бюджета Актуализирания бюджет за 2010 г. по приходна част е с 654 509 лв. по – малко от 19 590 026 лв. става 18 935 517 лв.

Община Приморско ще получи с 68 281 лева по-малко от досегашната държавна субсидия, която е била в размер от 4 723 136 лева. С намалението тя става - 4 645 885 лева.

Най-голямо е намалението на държавната субсидия е в общинска администрацията - 44 053 лева. За здравеопазване намалението е с 2450 лева, читалищата ще получават 6417 лева по-малко.

Приходите за местни дейности са били в размер от 17 231 009 лева, а сега ще са - 16 480 782 лева.

С 6000 лева ще бъдат орязани средствата за ремонт и изграждане на общински пътища.

Намаляват се средствата за зимно поддържане от 9 100 лева става 8 800 лева, а капиталовите разходи падат с 7300 лева.