И във Варна набират кадри за работа на телефон 112 - 112 в морския град.

Изискванията към кандидатите са да притежават само българско гражданство, да не са осъждани за престъпление от общ характер, както и да са клинично здрави и да не страдат от психични заболявания. Освен това, желаещите трябва да имат поне средно образование, компютърна грамотност и да владеят чужд език, говорим в ЕС. Необходими са още комуникативност, способност да се обработва информацията и бърза и адекватна реакция в стресова ситуация, пише в изискванията, публикувани на сайта на МВР на адрес: http://www.dhr.mvr.bg/Competition/Entrance/No_Primary_teaching/112_1035.htm

Документи от кандидатите се приемат до 22 февруари на адрес: град Варна, улица "Д-р Лудвиг Заменхоф" № 38. Кандидатите трябва да попълнят анкетна карта и да представят копие от документи: лична карта, диплома, свидетелство за съдимост за работа в МВР и други. Конкурсната процедура включва: изследване на интелектуалните способности и познания, психологическо изследване и интервю. 

Освен във Варна, оператори за телефон 112 се набират още в София, Бургас, Кърджали, Монтана и Русе.

 

 

Днес+