Intenzivno

Intenzivno

Интензивното в МБАЛ "Св.Анна" се нуждае от нова апаратурата

в отделението по анестезиология и интензивно лечение ежегодно се лекуват около 720 пациенти и персоналът взема участие в около 9 500 спешни и планови оперативни интервенции. "Това са критично болни с политравматизъм, сепсис, шок, с респираторна, сърдечна и полиорганна недостатъчност, пациенти в кома, след удавяне, реанимация, след тежък инсулт нуждаещи се от спешно интензивно лечение в еднинствения спешен център на града и региона. Той приема пациенти от Варна, околните общини и области, от цяла североизточна България, както и почиващите в страната от други държави, се разкрива в писмото".

Болничното заведение очакват финансова помощ за покупката на 13 мултифункционални електрически реанимационни легла, 2 бифазни дефибрилатора, наркозни апарати, централна мониторна станция, комбинирани помпи за хранене и други.
Общинските съветници бяха единодушни за нуждата от спешно осигуряване на допълнително оборудване за интензивното отделение в "Св. Анна". Те изискват от директора д-р Николов да направи разчет за разходите за необходимата апаратура. Проф. Анелия Клисарова, председател на здравната комисия каза още, че ще запознае здравното министерство с казуса.
По време на заседанието стана ясно още, че д-р Валентин Власков е новият шеф на отделението по анестезиология и интензивно лечение в "Св. Анна". 

Днес+