Концесионният договор е за срок от 20 години. Снимката е илюстративна

Концесионният договор е за срок от 20 години. Снимката е илюстративна

Определен е концесионер на морски плаж "Черноморец-юг". След проведена открита процедура, Министерският съвет упълномощава Министъра на туризма да сключи договор за концесия със "Сискор" ЕООД, в едномесечен срок от влизане в сила на Решението на Министерския съвет за определяне на концесионер на морския плаж.

Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 брой чадър в размер до 8 лева с ДДС и цена за 1 брой шезлонг в размер до 8 лева с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 11,60 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 136 018,29 лева без ДДС.

Предложеният от концесионера размер на инвестиции за организация на спортно-развлекателни дейности на морския плаж за целия срок на концесията е 216 216 лева с включен ДДС. Началната дата на концесията е датата на влизане в сила на концесионния договор.