Изчисляваме месечната инфлация по интернет

Изчисленията стават с помощта на калкулатор. За целта са въведени 24 цифри. Всеки посочна какви средства заделя месечно и какво количество купува - храна, безалкохолни напитки, цигари, алкохол, бензин. Какви са ми сметките за ток, вода и парно. По колко пари харчи за културни мероприятия. В базата данни са включени и заделени средства за ремонт, поддръжка на автомобила. След попълването на цифрите се появява крайната цифра, която показва каква е инфлацията за месеца. Тя се сравнява с месечната инфлация за сраната.