solnici7

solnici7

Изложба в Бургас показва солниците на Европа В нея са представени най-добрите фотографии на солници и сол от Европа, участвали в международния фотографски конкурс, организиран от Музея на краковската солна мина Величка (www.muzeum.wieliczka.pl ) в рамките на Националната културна програма на полското председателство в Съвета на ЕС. 

Изложбата ще покаже красотата, богатството и разнообразието на различните видове сол, срещащи се в Полша и в страните от ЕС. Така добре познатата от ежедневието ни сол наистина може да предизвика възхищение с красотата си. Не само каменната сол, добивана в мините, но и ефектните форми  на кристализация (сталагмити, сталактити, солни елхи) образувани в солена среда или композиции от кристали, образувани в процеса на изпарение в солниците или солните градини. Интересните форми на солта се допълват от различните оцветявания на експонатите – нюанси на сиво, синьо, червено, оранжево и дори зелено. 

В конкурса са участвали 37 фотографи със своите 165 работи, представящи сол от 24 места в 14 европейски страни: Aвстрия, България, Хърватска, Кипър, Дания, Франция, Ирландия, Германия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Италия. Изложбата представя 94 подбрани фотографии на 29 автора.  Журито е присъдило три награди:  I награда  - Валери Христов, България, II награда – Гилерме Лимас (Португалия) и III награда – Роберт Гарстка (Полша).

Снимката спечелила първо място съвсем естествено е от Атанасовско езеро – едно от най-интересните места за солодобив в Европа, където освен традиционния начин за добиване на "бялото злато" се опазват  и стотиците видове птици, които почиват, гнездят или мигрират тук. Дигите и валовете, ползвани за специфичната солничарска работа служат много добре за гнездене на птиците. Проект "Солта на живота" ще подпомогне ремонта на част от разрушените диги и валове и ще помогне да се увеличат гнездящите двойки саблекюни, кокилобегачи, рибарки и чайки.