Измерват електромагнитното лъчение в Бургас

Закупуването му стана по предложение на кмета Димитър Николов, подкрепено от местния парламент.

 

Мониторинговата станция е мобилна и може да замерва ЕМЛ в различни "горещи" точки из целия град. Тя се захранва от слънчев панел или с енергия от електропреносната мрежа. Функционира при температура от – 10 до + 50 градуса. През 6 минути сваля данни, които могат да се извличат дистанционно и да се визуализират като графики. При постоянна работа има памет за съхранение на информацията в продължение на около година, след което започва да трие най-старите резултати и да записва върху тях.

Мониторинговата станция е закупена в отговор на многобройни сигнали от жители на града, притеснени от влиянието на ЕМЛ /предимно от антените на мобилните оператори/ върху тяхното здраве, заяви секретарят на Община Бургас Божидар Кънчев. Оттук нататък при следващи оплаквания тя ще се поставя при обществени и частни сгради, за да следи за отклонения от нормите. Ако такива бъдат установени, като крайна мярка се предвижда дори демонтиране на съответния излъчвател.

Изследвания за влиянието на ЕМП върху човешкия организъм у нас и по света се правят отскоро, а резултатите са нееднозначни. Община Бургас реши, че е полезно да бъде в час по тази тема и в края на миналата година заедно с омбудсмана Таньо Атанасов организира публична дискусия за влиянието на базовите станции и антени на мобилните оператори върху човешкото здраве. На срещата присъстваха представители на "М-Тел", "Глобул" и "Виваком", на Българската академията на науките, Националния център по опазване на общественото здраве, Комисията за регулиране на съобщенията.

През 2009 г. по настояване на Община Бургас в града бяха направени и две проверки за излъчванията от антените на мобилните оператори. Първата – от екип на Национален център за опазване на общественото здраве към Министерство на здравеопазването, втората – от научни работници в БАН.