Изпитите на кандидат-студентите започват на 11-ти юли. Снимка Архив Черноморие-бг

Изпитите на кандидат-студентите започват на 11-ти юли. Снимка Архив Черноморие-бг

На 10 юли изтича срокът за подаване на документи за кандидатстване в университет "Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас. Това вече може да стане само в Учебно-информационния център на Университета – студентско общежитие, бл. No1, партер днес и утре от 8.00 до 16.30 часа.  Вчера изтече срокът за кандидатстване онлайн, от което се възползваха голяма част от желаещите да се присъединят към студентската общност на най-големия държавен университет в Югоизточна България.

Заради извънредната ситуация, свързана с пандемията от COVID-19, през тази година има промяна на част от правилата за прием в университета. Отпадна възможността за явяване на предварителни изпити, но университетът е сред учебните заведения, които ще признават оценките от матурите като вход за кандидатстване. Ще бъдат проведени присъствено и редовните изпити.

За специалностите от Факултета по обществено здраве и здравни грижи и Медицински колеж изпитът по биология е на 13-ти юли, а за за специалностите: "Биотехнологии", "Хранителни биотехнологии", "Екология и екологичен мениджмънт", "Екология и опазване на околната среда" - на 11-ти юли. Изпитът по химия за всички специалности, без "Медицина", е общ и ще е на 12-ти юли.

Останалите два изпита, които са вход за университета – по математика и по български език - са съответно на 11-ти и на 12-ти юли 2020 г.

Изпитите за Колежа по туризъм и Технически колеж са съответно на 12-ти и 18-ти юли.

Желаещите да се обучават в най-новия медицински факултет в страната ще трябва да държат за спеалността "Медицина" изпити по биология – на 19-ти юли и по химия – на 26-ти юли.

Резултатите от конкурсните изпити ще станат ясни до 17-ти юли, а оценките от изпитите за специалността "Медицина" – най-късно до 4-ти август.